O mně

Jan Řezáč

Narodil jsem se v Ústí nad Labem v roce 1972. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně  ( obor výtvarná výchova – občanská výchova ).  Pracoval jsem jako odborný asistent na katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2008 jsem se rozhodl, že změním zaměstnání, protože v akademickém prostředí mi začal unikat smysl mého konání. Začal jsem hledat, co by uspokojilo mou touhu po smysluplné práci, a zároveň mě živilo. V té době jsem také ukončoval pětiletý sebezkušenostní výcvik typu SUR s arteterapeutickým zaměřením. I díky této zkušenosti jsem dospěl k přesvědčení, že chci pracovat rukama a s lidmi, v přímém kontaktu. Nabízela se práce maséra. V roce 2009 jsem absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz Masér v zařízení pana Flandery. Věnoval jsem se masážím a lektorské činnosti pro různé organizace ( Liga otevřených mužů, Step by Step ČR ).  V roce 2011 jsem vstoupil do výcviku Strukturální integrace – rolfterapie pořádaného CASI ( Česká asociace strukturální integrace ). Rolfterapie se tak stala mou hlavní činností.

 

Výcviky a kurzy:

2003 – 2008 pětiletý sebezkušenostní výcvik  s arteterapeutickým zaměřením pod institutem SUR

2008 - 2009 akreditovaný kvalifikační kurz Masér, NZZ Stanislav Flandera

2011 – 2013 kurz Strukturální integrace, CASI - Česká asociace strukturální integrace je členem
IASI, “International Association of Structural Integrators®”